ARCHICADSzkolenie podstawowe

 Archicad
 Szkolenie podstawowe

Title

Archicad
Szkolenie podstawowe

Szkolenie dwudniowe
16 godzin
950 zł
netto

W trakcie szkolenia uczestnik pozna podstawowe zagadnienia modelowania i przygotowania dokumentacji w programie Archicad w stopniu umożliwiającym sporządzanie projektów architektoniczno-budowanych w technologii BIM.

Modelowanie BIM

 • idea BIM na przykładzie gotowego budynku
 • interakcja z programem i podstawowa edycja elementów
 • struktura budynku i zasady modelowania
 • podstawowe narzędzia modelowania

Dokumentacja

 • narzędzia generowania dokumentacji
 • narzędzia rysunkowe 2D, wymiarowanie i opisywanie rysunków
 • widoki i reprezentacja modelu
 • szablony, arkusze, publikacja
 • definiowanie i opisywanie pomieszczeń
 • podstawy zestawień interaktywnych

Szkolenie nie obejmuje zaawansowanych technik modelowania i przygotowania dokumentacji oraz zagadnień współpracy i koordynacji międzybranżowej.

Uczestnik powinien posiadać umiejętność posługiwania się komputerem i znajomość zagadnień projektowania architektoniczno-budowlanego. Pomocna jest znajomość innych programów wspomagających projektowanie.

Więcej informacji

ARCHICAD 23Szkolenie aktualizacyjne

 Archicad
 Szkolenie aktualizacyjne

Title

Archicad
Szkolenie aktualizacyjne

Szkolenie jednodniowe
4 godziny
Bezpłatne dla członków ARCHICLUBu

Serdecznie zapraszamy członków ARCHICLUBu do udziału w bezpłatnym szkoleniu aktualizacyjnym z nowości programu Archicad 24.
W tym roku szkolenia odbędą się w formie online poprzez platformę ZOOM.

Prosimy o wybranie dogodnego terminu i wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jedna osoba może zarejestrować się na jeden termin.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Rejestracja trwa do 10.10.2020 r. Po tym terminie nie będzie możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.
Jedno stanowisko Archicada 24 w ARCHICLUBie = udział jednej osoby w szkoleniu.
Jeżeli firma ma kilka licencji Archicada bądź licencję wielostanowiskową prosimy, aby każdy uczestnik szkolenia zarejestrował się oddzielnie.

ARCHICADProjektowanie wnętrz

 Archicad
 Projektowanie wnętrz

Title

Archicad
Projektowanie wnętrz

Szkolenie dwudniowe
16 godzin
1500 zł
netto

W trakcie szkolenia uczestnik pozna podstawowe zagadnienia modelowania i przygotowania dokumentacji w programie Archicad pod kątem projektowania wnętrz.

Modelowanie

 • idea programu na przykładzie gotowego budynku
 • interakcja z programem i podstawowa edycja elementów
 • podstawowe narzędzia modelowania
 • wykorzystanie podstawowych narzędzi modelowania do tworzenia elementów wyposażenia wnętrz

Elementy biblioteczne

 • wykorzystanie podstawowej biblioteki Archicada przy projektowaniu wnętrz
 • podstawy tworzenia własnych elementów bibliotecznych

Dokumentacja

 • tworzenie przekrojów i rozwinięć ścian
 • tworzenie i edytowanie widoków 3D
 • narzędzia rysunkowe 2D, wymiarowanie i opisywanie rysunków
 • widoki i reprezentacja modelu
 • szablony, arkusze, publikacja
 • definiowanie i opisywanie pomieszczeń
 • podstawy zestawień interaktywnych

Szkolenie nie obejmuje zaawansowanych technik modelowania i przygotowania dokumentacji oraz zagadnień współpracy i koordynacji międzybranżowej i jest skierowane do osób zajmujących się projektowaniem wnętrz.

Uczestnik powinien posiadać umiejętność posługiwania się komputerem i znajomość zagadnień projektowania architektoniczno-budowlanego. Pomocna jest znajomość innych programów wspomagających projektowanie.

Więcej informacji

ARCHICADSzkolenie zaawansowane

 Archicad
 Szkolenie zaawansowane

Title

Archicad
Szkolenie zaawansowane

Szkolenie dwudniowe
16 godzin
1500 zł
netto

Szkolenie dla użytkowników chcących poszerzyć swoje umiejętności o zaawansowane narzędzia modelowania i przygotowania dokumentacji. Uczestnik będzie mógł szczegółowo zapoznać się z wybranymi zagadnieniami, które pozwolą na zwiększenie efektywności procesu projektowania.

Modelowanie elementów budynku

 • zasady i dobre praktyki modelowania
 • profile złożone ścian, słupów i belek
 • kształt i powłoki
 • modelowanie terenu

Złożone elementy budynku

 • balustrady, schody i przegroda strukturalna
 • własne komponenty elementów budynku
 • własne obiekty BIM

Reprezentacja modelu i dokumentacja

 • szablony, arkusze i publikacja automatyzacja dokumentacji
 • zarządzanie zmianami w projekcie
 • strategie przy dużych projektach

Informacja w modelu BIM

 • podstawy systemu właściwości
 • warianty graficzne i etapy przebudowy
 • automatyczne opisy i etykiety

Uczestnik powinien posługiwać się programem Archicad na poziomie podstawowym w stopniu wynikającym z praktycznego wykorzystania programu przy sporządzaniu projektu architektoniczno-budowlanego.

Więcej informacji

BIM MANAGERSzkolenie

BIM MANAGER
 Szkolenie

BIM MANAGERSzkolenie

BIM MANAGER

Szkolenie dwudniowe
16 godzin
2450 zł
netto

Szkolenie dla zaawansowanych użytkowników Archicada chcących w pełni wykorzystać możliwości technologii BIM w procesie projektowania.  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi elementami procesu BIM od planowania i zasad organizacji po modelowanie i koordynację międzybranżową OPEN BIM.

Organizacja procesu BIM

 • podstawowe definicje i założenia
 • standaryzacja w BIM

Modelowanie BIM w programie Archicad

 • standardy OPEN BIM, IFC, parametry i właściwości
 • przygotowanie i optymalizacja modeli do współpracy międzybranżowej

Analiza modeli BIM w zewnętrznych programach

 • przeglądanie i ocena modelu w programie Solibri Model Viewer
 • weryfikacja modeli i kontrola zgodności z planem realizacji BIM

Dokumentacja w procesie BIM

 • wymagania inwestora, plan realizacji BIM
 • standardy BIM w pracowni projektowej

Współpraca międzybranżowa

 • cele, zadania i przykłady współpracy międzybranżowej
 • moduły Hotlink, synchronizacji parametrów projektu, BIMcloud

Analiza modeli BIM w programie Archicad

 • tworzenie modelu złożeniowego
 • wizualna kontrola modeli, automatyczna analiza kolizji

Analiza modelu BIM w Solibri Office

 • kontrola jakości modeli BIM
 • zestawienia i przedmiary

Uczestnik powinien posługiwać się programem Archicad na poziomie zaawansowanym w stopniu wynikającym z praktycznego wykorzystania programu przy sporządzaniu kilku projektów architektoniczno-budowlanych w wielobranżowym zespole projektowym.

Więcej informacji

OPEN BIMWspółpraca międzybranżowa

OPEN BIM
Współpraca międzybranżowa

OPEN BIMWspółpraca międzybranżowa

OPEN BIM
Współpraca międzybranżowa

Szkolenie jednodniowe
8 godzin
1250 zł
netto

Techniczne aspekty modelowania BIM, zarządzania informacją i współpracy międzybranżowej w procesie BIM.

Zagadnienia współpracy międzybranżowej

 • wprowadzenie do wykorzystania IFC w koordynacji międzybranżowej
 • standaryzacja w BIM

Modelowanie BIM

 • przygotowanie modeli do współpracy międzybranżowej
 • klasyfikacja elementów budynku, parametry i właściwości

Narzędzia i ustawienia IFC w programie Archicad

 • specyfika zastosowania IFC – modelowanie, parametry i właściwości
 • menedżer projektu IFC
 • ustawienia translacji IFC

Weryfikacja modeli BIM

 • weryfikacja modelu w programie Archicad
 • eksploracja i kontrola modeli IFC w przeglądarce Solibri Model Viewer

Koordynacja modeli branżowych

 • wizualna kontrola modeli
 • analiza kolizji w programie Archicad
 • komunikacja z użyciem formatu BCF

Uczestnik powinien posługiwać się programem Archicad na poziomie zaawansowanym w stopniu wynikającym z praktycznego wykorzystania programu przy sporządzaniu kilku projektów architektoniczno-budowlanych w wielobranżowym zespole projektowym.

Więcej informacji

SOLIBRI OFFICEAnaliza modeli BIM

SOLIBRI OFFICE
Analiza modeli BIM

SOLIBRI OFFICEAnaliza modeli BIM

Solibri Office
Analiza modeli BIM

Szkolenie jednodniowe
8 godzin
1250 zł
netto

Narzędzia i metody kompleksowej oceny jakości projektu w programie Solibri Office. Szkolenie dla osób chcących wdrożyć rozwiązania utrzymania jakości w wielobranżowej pracowni projektowej, zespole prowadzącym inwestycję inwestora lub wykonawcy w oparciu o rozwiązania OPEN BIM. Uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę na temat zagadnień wykorzystywanych w procesie BIM. Nie jest konieczna znajomość programu do modelowania BIM.

Wprowadzenie do zagadnień OPEN BIM

 • specyfika zastosowania IFC – modelowanie, parametry i właściwości
 • zasady modelowania BIM do współpracy międzybranżowej

Przeglądanie i wizualizacja modeli i informacji

 • eksploracja modelu, wyświetlanie i filtrowanie
 • informacja w modelu BIM

Analiza modeli BIM

 • klasyfikacje i filtrowanie
 • automatyczna analiza modelu – omówienie możliwości
 • interpretacja wyników analizy
 • komunikacja w procesie BIM
 • tworzenie i konfiguracja własnych reguły

Zestawienia i przedmiary

 • zasady tworzenia zestawień
 • przykłady zastosowania
Więcej informacji

Umów się na indywidualne szkolenie