Archicad – porównanie wersji

Wersja
Rok
Systemy operacyjne
Nowe funkcje
Archicad 24
2020
Mac OS X 10.15
Mac OS X 10.14
Mac OS X 10.13
Windows 10
 • Projektowanie zintegrowane (zintegrowany model analityczny konstrukcji, Reprezentacja modelu analitycznego konstrukcji, automatyczne generowanie modelu analitycznego konstrukcji w Archicadzie, Wymiana modelu analitycznego konstrukcji z aplikacjami do analizy w formacie SAF i IFC SAV, zintegrowany MEP Modeler do projektowania instalacji budynku)
 • Współpraca (śledzenie zmian w projektach zespołowych, zarządzanie zmianami i sprawdzanie jakości modelu fizycznego, porównywanie modeli, wizualizacja zmian w modelu, zarządzanie Uwagami w Archicadzie oraz innych programach)
 • Koordynacja (BIMcloud jako multidyscyplinarne centrum modeli, zarządzanie projektami oraz plikami w BIMcloud, zarządzanie zespołem w BIMcloud)
 • Produktywność (nowe elementy mebli w standardowej bibliotece, udoskonalona edycja Polilinii, wartości zestawu opcji Archicada dostępne jako menu rozwijane po eksporcie do Excela, wsparcie formatu DGN w wersji 8)
 • Funkcje eksperymentalne (programowanie funkcji Archicada w językach JSON/Python API, obsługa trybu ciemnego w systemie macOS, Import/Eksport modelu analitycznego
  konstrukcji IFC),
 • BIMx (aktualizacja aplikacji w systemie iOS, aktualizacja przeglądarki plików BIMx na komputery z systemem Windows oraz macOS, nieograniczony rozmiar modeli w BIMx)
Archicad 23
2019
Mac OS X 10.15
Mac OS X 10.14
Mac OS X 10.13
Windows 10
 • Projektowanie (odnowione narzędzia Belka oraz Słup, nowe narzędzie Otwór,
  Reprezentacja 2D połączonych stropów na rzucie)
 • Wizualizacja (nowa wersja silnika Cinerender, Uaktualnienie katalogu wykończeń)
 • Produktywność (Zintegrowana aktywacja i dezaktywacja klucza wirtualnego, Wyeliminowanie problemu „brakujących” ustawień widoku po zmianie nazwy)
 • Linie wskaźnika etykiety tekstowej (Dodatkowe ulepszenia)
 • Wydajność (Nowe okno startowe, szybsze otwieranie projektów, nawigowanie pomiędzy zakładkami, szybsze przełączanie pomiędzy zakładkami, szybsza przebudowa widoków, przebudowa widoków wyłącznie dla zmienianych elementów, zachowanie jedynie widocznej zawartości rysunków zewnętrznych, szybszy Import i Eksport IFC)
 • Interoperacyjność (Pełna obsługa IFC4
 • Ustawienia/Eksport/Import danych właściwości map georeferencyjnych, organizacja
  elementów w systemy IFC (IFC Building Systems), eksport podłączeń elementów instalacji
  do IFC, eksportowanie geometri brutto do IFC.
 • Zarządzanie informacją (Własne właściwości dla materiałów budowlanych)
 • Udoskonalenia bibliotek
Archicad 22
2018
Mac OS X 10.13
Mac OS X 10.12
Windows 10
 • Projektowanie (przebudowane narzędzie Przegroda strukturalna, kolejne udoskonalenia narzędzia Schody oraz Balustrada, modyfikatory geometrii w Profilach złożonych)
 • Wizualizacja (nowa wersja silnika Cinerender)
 • Produktywność (Wyrażenia we Właściwościach, zaktualizowane okno Menedżera atrybutów oraz Opcji reprezentacji modelu, obsługa Trackpad oraz Magic Mouse, własne etykiety graficzne)
 • Wydajność (płynna nawigacja 2D dla wektorowych modeli)
 • Współdziałanie (Eksport ilościi cech komponentów do IFC, Import właściwości IFC jako właściwości Archicada, Import geometrii NURBS z plików IFC)
 • Udoskonalenia bibliotek (poziomy szczegółowości ORM, udoskonalenia w bibliotece standardowej, formatowanie tekstu w tekstach GDL)
 • Archicad―Grasshopper LIVE Connection ― aktualizacja 2
Archicad 21
2017
Mac OS X 10.12
Mac OS X 10.11
Windows 8.1
Windows 10
 • Intuicyjność (nowe narzędzie Balustrada, zmiany w narzędziu Schody oraz Przegroda strukturalna)
 • Produktywność: m.in. powielanie wzdłuż ścieżki, głębokość przekroju, selektywne przenoszenie ustawień)
 • Współpraca: zarządzanie informacją (Systemy Klasyfikacji)
 • Wizualizacja (nowy silnik Cinerender, zmiany w definicjach Wykończeń dla Cinerender)
 • Style 3D
 • Współpraca (IFC jako moduł Hotlink)
 • Wykrywanie kolizji
 • Zarządzanie klasyfikacją podczas importu/eksportu IFC
 • Pełna kontrola preferencji IFC (Translatory)
 • Dostosowywanie wzniesienie zawartości Hotlink do struktury kondygnacji projektu głównego
 • Publikowanie IFC
 • Udoskonalenia eksportu BIMx
 • Udoskonalenia bibliotek
Archicad 20
2016
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Windows 8.1
Windows 10
 • Intuicyjność (odświeżony Interfejs użytkownika, graficzne Ulubione, udoskonalona nawigacja za pomocą zakładek, ulepszone zarządzanie bibliotekami) 
 • Zarządzanie Informacją (definiowanie właściwości elementów, Warianty grafiki) 
 • Wizualizacja (uaktualniony silnik renderingu CineRender: R16, definicje NURBS w jezyku GDL, perspektywa dwuzbiegowa) 
 • Open BIM (udoskonalenia formatu wymiany IFC, ulepszenia DWG, 3DM Import-Eksport)
Archicad 19
2015
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
 • Ulepszenia w wydajności (optymalizacja trybu wyświetlania OpenGL)
 • Ulepszenia dla Obliczeń w tle
 • Wsparcie dla importu Chmury Punktów
 • Interaktywna paleta
 • Malarz powierzchni
 • Nowy system Linii pomocniczych
 • Reorganizacja narzędzia Etykieta
 • Ulepszenia w formacie PDF
 • Ulepszenia importu IFC
 • Ulepszenia Interfejsu użytkownika
 • Usprawnienia w Interfejsie użytkownika Obiektów bibliotecznych (uproszczony Interfejs Drzwi/Okien)
Archicad 18
2014
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.9
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
 • Nowy zintegrowany slink renderujący CineRender
 • Zarządzanie Wersjami
 • Format BCF do rozszerzonej komunikacji za pomocą formatu IFC
 • Etykietowanie danych IFC
 • Udoskonalone połączenie z Revit 2015
 • Ulepszenia DWG
 • Ulepszenia jakości IFC
 • Integracja z BIMcloud
 • Usprawnienia wymiany danych za pomocą formatu PDF
 • Ulepszenia bibliotek
 • Podgląd rezerwacji oraz zmian w trybie Teamwork
 • Nowe obiekty biblioteczne
 • Nowe lampy oraz źródła światła
 • Rozszerzona funkcjonalność narzędzia Zakreślacz projektu
 • Ulepszenia narzędzia Rozwinięcia ścian
Archicad 17
2013
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
 • Połączenia elementów oparte na Priorytetach
 • Materiały budowlane
 • Płaszczyzny Przekroju 3D
 • Łączenie elementów z Kondygnacjami
 • Linia bazowa elementów powiązana z rdzeniem
 • Belki po łuku
 • Rzut 3D
 • Wsparcie dla formatu PDF/A
 • Eksport do formatu STL
 • Zintegrowane połączenie z Google Earth oraz SketchUp
 • Ulepszenia IFC
 • Ulepszenia dodatku Ecodesigner
 • Usprawnienia w wydajności
Archicad 16
2012
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
 •  Narzędzie Kształt ― graficzna edycja oraz zamiana istniejących elementów 
 • Zintegrowana analiza energetyczna za pomocą programu Ecodesigner 
 • Szybkie raporty z charakterystyką energetyczną budynku 
 • Łatwiejszy dostęp do obiektów bibliotecznych 
 • Zintegrowany portal BIM Components 
 • Graficzny podgląd polecenia Obróć 
 • Rozszerzone możliwości edycji Info o Projekcie 
 • Nowe możliwości kopii zapasowych projektów Teamwork 
 • Właściwości fizyczne do Oszacowania energetycznego przyporządkowane
  do Wypełnień Archicada 
 • Szybsza aktualizacja połączeń modułów Hotlink 
 • Usprawniona współpraca za pomocą formatu IFC 
 • Ulepszenia zapisu i odczytu formatu DXF/DWG 
Archicad 15
2011
Mac OS X 10.6
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
 • Narzędzie Powłoka 
 • Dachy wielopołaciowe 
 • Ulepszenia Świetlików 
 • Rozszerzone możliwości Łączenia elementów (Operacje Bryłowe) 
 • Płaszczyzna edycji 3D 
 • Linie pomocnicze w 3D 
 • Narzędzie Przebudowa 
 • Właściwości IFC jako parametry Archicada 
 • Łatwa migracja bibliotek 
 • Szybki autozapis 
 • 64-bitowa wersja na systemy MacOS 
 • Strefa doskonalenia oprogramowania