Modelowanie BIM

Archicad dostarcza wielu rozwiązań wspomagających projektowanie w technologii BIM. Od zaawansowanych narzędzi modelowania po pełną koordynację z innymi uczestnikami tego procesu przy zastosowaniu standardów OPEN BIM (IFC i BCF). Od wielu lat stopniowa integracja różnych technik i metod w ramach jednej platformy projektowej powoduje, że projektant może zrealizować wszystkie procesy w tym samym, znanym i stosowanym na co dzień programie.

Oprogramowanie BIM takie jak Archicad zapewnia nie tylko podstawowe narzędzia do tworzenia elementów wirtualnego budynku, ale również złożone i ciągle rozwijane narzędzia 3D takie jak schody, balustrady i przegroda strukturalna. Wszystkie tworzone elementy cechują się wysoką parametrycznością co umożliwia różnorodne ich modyfikacje. Dotyczy to zwłaszcza obiektów – komponentów BIM, które mogą być wstawiane do projektu z obszernej, gotowej biblioteki.

Proces tworzenia modelu BIM przebiega stopniowo w miarę rozwoju projektu i kolejnych jego etapów. Aby spełnić różne wymagania BIM i wymagania zamawiającego (EIR) Archicad dostarcza narzędzi umożliwiających niezależne dostosowywanie dokładności i szczegółowości elementów w zależności od potrzeb związanych z prezentacją projektu na danym etapie.

Ciągły rozwój programu zapewnia możliwość pełnego wykorzystania zalet technologii BIM. Nowe lub zmodernizowane narzędzia umożliwiają:

 • efektywniejsze modelowanie skomplikowanych elementów budynku
 • skuteczną komunikację i współpracę projektowa polegającą na integracji informacji w cyfrowym modelu budynku i jej udostępnianiu
 • skuteczne i efektywne przygotowanie dokumentacji projektowej generowanej na podstawie cyfrowego modelu, w tym zestawień do zastosowań BIM 4D i 5D
 • szerokie współdzielenie idei projektowej poprzez zintegrowane narzędzia udostępniania modeli na urządzeniach przenośnych
 • łatwy udział we wszystkich procesach realizacji inwestycji w technologii BIM dzięki wdrożeniu najnowszych standardów współdzielenia modeli BIM w formacie IFC
 • koordynację projektów branżowych dzięki zastosowaniu zintegrowanych narzędzi weryfikacji modeli BIM np. analizy kolizji

Modelowanie złożonych elementów budynku

Poszczególne narzędzia projektowania i umożliwiające sprawne modelowanie BIM są sukcesywnie rozwijane i unowocześniane. W przypadku programu Archicad główne udoskonalenia dotyczą narzędzi modelowania i zarządzania informacją. Elementy budynku takie jak schody, balustrady i przegrody strukturalne, mogą być modelowane łatwiej i szybciej zgodnie z ich realną złożonością a narzędzia zarządzania informacją umożliwiają powiązanie parametrów z elementami budynku i przekazywanie ich do innych etapów procesu BIM.

Rys. 1.  Możliwości tworzenia podstawowych elementów konstrukcyjnych – słupy segmentowe w programie ARCHICAD.

Współpraca BIM pomiędzy architektem i konstruktorem jest łatwiejsza dzięki zastosowaniu w programie Archicad udoskonalonych narzędzi modelowania złożonych elementów konstrukcyjnych – segmentowych słupów i belek. Zapewnia to dużą elastyczność tworzenia takich elementów jak słupy i belki prefabrykowane o różnym kształcie wraz z ich otworowaniem. Proces modelowania polega na szczegółowej parametryzacji elementu co zapewnia łatwą modyfikację w przypadku zmian projektowych.
Prześledźmy prosty przykład modelowania słupa prefabrykowanego. Kolejne rysunki przedstawiają etapy tworzenia słupa o przekroju kwadratowy z półkami na oparcie belek.

Rys. 2. Podstawowe ustawienia słupa jednosegmentowego o przekroju prostokątnym.

Współpraca BIM pomiędzy architektem i konstruktorem jest łatwiejsza dzięki zastosowaniu w programie Archicad udoskonalonych narzędzi modelowania złożonych elementów konstrukcyjnych – segmentowych słupów i belek. Zapewnia to dużą elastyczność tworzenia takich elementów jak słupy i belki prefabrykowane o różnym kształcie wraz z ich otworowaniem. Proces modelowania polega na szczegółowej parametryzacji elementu co zapewnia łatwą modyfikację w przypadku zmian projektowych.
Prześledźmy prosty przykład modelowania słupa prefabrykowanego. Kolejne rysunki przedstawiają etapy tworzenia słupa o przekroju kwadratowy z półkami na oparcie belek.

Na Rys. 2 przedstawione zostały podstawowe ustawienia słupa o przekroju prostokątnym. Kolejno zdefiniowane zostały:

 1. Ustawienia podstawowych parametrów geometrycznych
 2. Powiązanie z wysokością kondygnacji, punkt wstawienia i kąt nachylenia góry i dołu słupa.
 3. Ustawienie rodzaju słupa – jedno lub wielosegmentowy.
 4. Struktura i wymiary segmentu.
 5. Wykończenie powierzchni segmentu.

Aby rozpocząć definiowanie indywidualnych segmentów należy przełączyć słup na słup wielosegmentowy. Poniżej przedstawione zostały ustawienia słupa:

Rys. 3. Przykładowe ustawienia słupa wielosegmentowego.

Konfiguracja ustawień słupa wielosegmentowego wymaga zwrócenia uwagi na następujące zagadnienia.

 1. Przełączenie typu słupa na wielosegmentowy i podział na kolejne segmenty. Polecenie Dodaj dzieli wskazany segment na dwie połowy.
 2. Jeżeli segment ma mieć konkretną wysokość należy go przełączyć na segment zablokowany i wpisać wysokość. W powyższym przykładzie dodane zostały trzy nowe segmenty o ustalonej wysokości po 30cm.
 3. Wybranym segmentom zmieniono wymiary przekroju by dostosować je do oczekiwanego kształtu – początek i koniec segmentu mogą mieć identyczne wymiary lub różne co pozwala natworzenie segmentów o zmiennym przekroju.
 4. Początek i koniec mogą mieć różne wymiary tak jak w zaznaczony segmencie.

Zastosowanie opisanych rozwiązań w znaczny sposób ułatwia modelowanie BIM złożonych elementów budynku. Zachęcamy do szczegółowego poznania nowych narzędzi modelowania w pomocy programu Archicad.