ARCHICLUB - najważniejsze informacje

Członkami ARCHICLUBu mogą zostać posiadacze aktualnej pełnej komercyjnej wersji programu Archicad, po podpisaniu umowy abonamentowej.
Płatności wynikające z umowy wnoszone są co kwartał i związane są z liczbą stanowisk Archicada objętych umową bądź kolejnymi umowami, zawartymi przy zakupie kolejnych stanowisk.
Opłata abonamentowa wynosi 690 zł netto kwartalnie za jedno stanowisko.

Członkostwo w ARCHICLUBie wiąże się z następującymi przywilejami:

  • Specjalne ceny programu Archicad – pełnych stanowisk indywidualnych i sieciowych. Do klubu można przystąpić nabywając pierwsze stanowisko programu lub uaktualnienie i od razu skorzystać ze zniżki.
  • Jednorazowe, pięciogodzinne, indywidualne szkolenie po zakupie Archicada w opcji z ARCHICLUBem.
  • Aktualizacje programu Archicad w czasie trwania umowy abonamentowej bez dodatkowych kosztów (nowe wersje publikowane są zwykle w odstępach rocznych).
  • Ubezpieczenie klucza sprzętowego (odtworzenie utraconego lub zniszczonego klucza następuje po złożeniu dokumentów określonych w umowie oraz po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości połowy składki kwartalnej).
  • Specjalne zniżki przy zakupie wybranych pozycji oprogramowania firmy GRAPHISOFT i jej partnerów.
  • Zniżka 10% na rekomendowane przez nas szkolenia z oferty firmy BIMBASE.
  • Zniżki na wybrane szkolenia z oferty GRAPHISOFT Learn.
  • Możliwość bezpłatnego pobrania pełnej, komercyjnej wersji programu TWINMOTION do grudnia 2021.
  • Wsparcie techniczne ze strony naszych specjalistów.

W perspektywie kolejnych lat zakładamy sukcesywne rozszerzenie przywilejów związanych z członkostwem w ARCHICLUBie.

Umowę abonamentową ARCHICLUB podpisuje się na rok, po którym może nastąpić jej zakończenie bądź przedłużenie na kolejny okres roczny.
Opłaty abonamentowe można wnosić za rok z góry lub co kwartał na podstawie dokumentu pro forma. Faktura VAT wystawiana jest po zaksięgowaniu płatności.
Posiadacze większej liczby stanowisk (więcej niż 5) mogą wnosić opłaty w odstępach miesięcznych, otrzymując odpowiednie faktury VAT. Zaniechanie wnoszenia opłat kwartalnych wynikających z umowy abonamentowej powoduje utratę członkostwa ARCHICLUBu.
Do klubu można przystąpić ponownie po nabyciu kolejnego uaktualnienia programu Archicad, gdy będzie ono dostępne.
Osoby zainteresowane wstąpieniem do ARCHICLUBu proszone są o kontakt z najbliższym sprzedawcą programu Archicad.
Informacje o specjalnych cenach dla członków ARCHICLUBu zawarte są w cenniku.

Wzór umowy