Duzy Baner skanery

Topcon GLS-2000

Skaner laserowy Topcon GLS 2000Skaner laserowy Topcon GLS-2000 – dostępny jest w trzech wersjach: S-130 m, M-350 m oraz L-500 m. GLS-2000 jest najlepszym rozwiązaniem pomiarowym do szybkiego, wiernego i bardzo dokładnego inwentaryzowania obiektów o skomplikowanej strukturze i kształcie. W ciągu 1 sekundy potrafi wyznaczyć współrzędne tysięcy pikiet i zamienić realny obiekt w wirtualną chmurę punktów. Zapewnia przy tym wysoką dokładność pomiarów, a jego zasięg to kilkaset metrów.

Skaner ma konstrukcję zintegrowaną, co oznacza, że w jednej obudowie umieszczono mechanizm optyczny, kamerę cyfrową, panel sterowania i wymienne akumulatory. Wystarczy więc rozstawić statyw, umieścić na nim instrument i rozpocząć pracę. Skaner pracuje niezależnie, bez konieczności używania zewnętrznego interfejsu i zasilania, skonstruowano go z myślą o jednoosobowej obsłudze. Ma nieduże rozmiary i jest lekki. Po obszarze pomiaru operator porusza się tylko z jedną walizką i statywem.

Przy użyciu skanera GLS-2000 w kilka godzin można bezbłędnie odwzorować strukturę instalacji przemysłowej, misternie rzeźbionej kopuły zabytkowego kościoła czy historycznego odkrycia archeologicznego, albo w krótkim czasie zaktualizować np. ilość składowanych materiałów budowlanych.

  • Niewiarygodna szybkość – najszybsza metoda inwentaryzacji niemożliwa do wykonania metodami klasycznymi.
  • Z milimetrową dokładnością – rzeczywistość odwzorowywana jest w postaci chmury punktów, których współrzędne wyznaczane są z wysoką precyzją, a otrzymany model pozwala wykonywać na nim pomiary i obliczenia inżynierskie.
  • Natychmiastowa gotowość do jednoosobowej pracy – zintegrowana budowa instrumentu ogranicza do minimum liczbę akcesoriów koniecznych do wykonania pomiarów i umożliwia prowadzenie ich przez jednego operatora.
  • Bez zewnętrznych baterii, komputera i kabli – wystarczy zaledwie kilka klawiszy na panelu sterowania i nieduży wyświetlacz, by wykonać każdą czynność pomiarową.
  • Najwierniejsze obrazowanie rzeczywistości – wbudowana kamera panoramiczna wykonuje zdjęcia mierzonym obiektom, które umożliwiają w dalszym procesie obróbki danych ich wizualizację.
  • 3 wersje o zróżnicowanych zasięgach – dostępne warianty S-150 m, M-350 m oraz L-500 m pozwalają wybrać optymale rozwiązanie.