ArchiSuite − dodatki firmy Cigraph

logo arichisuite

ArchiSuite to kilkanaście specjalistycznych 
dodatków do ARCHICADa dostępnych
obecnie jedynie w formie zestawu.

 

 

 

 

Projektowanie:

archistairArchiStair – modelowanie dowolnych schodów

 

ArchiMapArchiMap – tworzenie inwentaryzacji obiektów

 

ArchiTilesArchiTiles – projektowanie płytek oraz paneli na powierzchniach dowolnego kształtu (łazienki, kuchnie)

 

ArchiPanelArchiPanel – projektowanie sufitów podwieszanych

 

ArchiMaterialArchiMaterial – zarządzanie bazą materiałów dla powierzchni

 

 

Modelowanie:

architerraArchiTerra – modelowanie siatki terenu

 

archiformaArchiForma – tworzenie obiektów bibliotecznych do programu

 

ArchiRotateArchiRotate – swobodne obracanie obiektów bez edycji skryptu GDL

 

archiwallArchiWall – rozbudowane modelowanie dla ścian

 

 

Dokumentacja:

ArchiGialliRossiArchiGiallieRossi – porównywanie i odnajdywanie różnic w widokach ARCHICADa

 

ArchiRulerArchiRuler – zestaw narzędzi rysunkowych do obróbki w 2D

 

ArchiConverterArchiConverter – konwersja projektów z wersji 6.5, 7.0 i 8.0 do wersji ARCHICAD 10

 

ArchiFacadeArchiFacade – prostowanie zdjęć ze zbiegami perspektywicznymi oraz wykonywanie własnych billboardów

 

archisketchyArchiSketchy – zamiana dowolnych rysunków w szkice odręczne

 

 

Zestawienia:

ArchiQuantArchiQuant – zestawienia materiałowe

 

architabulaArchiTabula – tworzenie wykresów oraz tabel 

 

architimeArchiTime – zarządzanie czasem pracy

 

Więcej informacji o wybranych dodatkach na stronach Cigraph >