BIM2017 Duzy baner strona glowna 3

ARCHICAD 22 - standardy IFC

IFCIFC (Industry Foundation Classes) to otwarty format wymiany danych. Powstał z myślą o ułatwieniu międzydyscyplinarnej współpracy z wykorzystaniem cyfrowych modeli w branżach AEC (architekci / inżynierowie / konstruktorzy). Format IFC umożliwia wydajny import i eksport elementów 3D oraz powiązanych danych niegeometrycznych, niezależnie od aplikacji, jaka została użyta do stworzenia modelu.


+ Podstawy wykorzystania standardu IFC

ARCHICAD obsługuje import i eksport IFC zarówno dla wersji IFC2x3, jak i IFC4. Przyjazny dla użytkownika interfejs i szerokie możliwości konfiguracji niestandardowej sprawiają, że dodatek IFC dla ARCHICADa umożliwia efektywną komunikację oraz szybkie i łatwe wykrywanie błędów w czasie pracy nad projektem poprzez wymianę danych IFC. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z zapisywaniem modeli w standardzie IFC w celu przekazania ich do innych programów branżowych lub analizy w specjalistycznych programach takich jak Solibri Model Checker.

 

+ Zapisywanie plików IFC

Zapisywanie plików IFC możliwe jest z okna widoku 3D lub widoku kondygnacji:

Plik > Zachowaj jako > format: Plik IFC, IFC XML, Skompresowany plik IFC.

Proszę wybrać format: plik IFC lub skompresowany plik IFC w przypadku dużych projektów.

 

Ważnym elementem procesu zapisu jest podjęcie decyzji w jakim celu plik IFC będzie wykorzystywany np.: do prostego wyszukiwania kolizji, zaawansowanej analizy relacji pomiędzy elementami w modelach branżowych w programie Solibri Model Checker lub jako plik referencyjny w innym programie branżowym. W takich przypadkach istotne są różnice w sposobie zapisywania geometri elementów modelu i rodzaju danych niegeometrycznych związanych z modelem.

 

 

Do konfiguracji sposobu zapisu modelu ARCHICADa do IFC służą translatory. 
Wyboru translatora dokonuje się na etapie zapisywania pliku na dole okna dialogowego.

1 standard IFC

 

Standardowa instalacja ARCHICADa zawiera translatory wstępnie skonfigurowane i nazwane zgodnie z przeznaczeniem, które mogą być wykorzystywane do zapisywania plików IFC w różnych sytuacjach np.: Eksport modelu referencyjnego do Revit.

 

Jeżeli konieczna jest modyfikacja istniejących translatorów należy skorzystać z menu:

Plik > Współdziałanie > IFC > Translatory

2 standard IFC

 

+ Ustawienia translacji ARCHICAD – IFC

3 standard IFC

Szczegółowy opis poszczególnych funkcji w ustawieniach translatora znajduje się w Pomocy ARCHICADa na temat plików IFC.

 

Konfiguracja translatora zawiera opcje dotyczące ustawień filtrowania, sposobu zapisu geometrii i rodzaju eksportowanych cech elementów modelu. W każdym temacie możliwe jest zastosowanie uprzednio zdefiniowanych schematów lub ich indywidualna konfiguracja.

Ustawienia translatora dotyczą następujących zagadnień:

 • Schemat IFC – zastosowany standard IFC2x3 lub najnowszy IFC4.

 • Definicja widoku modelu (MVD) – to zalecenie dotyczące danych i elementów, które powinien zawierać model IFC w zależności od celu wymiany modeli. Wybór definicji widoku może mieć wpływ na pozostałe opcje konfiguracji – domyślnie Coordination View Version 2.0

 • Filtrowanie modelu – Ta opcja pozwala filtrować elementy ARCHICADa 3D, które powinny zostać wyeksportowane do IFC. Filtrowanie może odbywać się według domeny IFC elementów i/lub według ich funkcji konstrukcyjnej.

 • Mapowanie typów – mechanizm klasyfikacji i mapowania typów elementów pozwala zdefiniować sposób przypisania Typu IFC każdemu eksportowanemu elementowi ARCHICADa. Odpowiednia klasyfikacja elementów umożliwia ich prawidłowe zapisanie w pliku IFC i odczytanie w docelowej aplikacji. Domyślnie elementy modelu klasyfikowane są zgodnie z narzędziem jakim zostały utworzone. Klasyfikacja umożliwia zmianę ustawień domyślnych – np. sufit podwieszony utworzony narzędziem Strop powinien być sklasyfikowany jako Sufit.

 • Konwersja geometrii – określenie w jaki sposób geometria elementów ARCHICADa ma być zapisana do IFC (zagadnienie rozwinięte w dalszej części)

 • Mapowanie właściwości – Mapowania określają standardowe właściwości schematu IFC przypisywane elementom podczas eksportu z ARCHICADa.

 • Konwersja danych – za pomocą tego okna dialogowego można określić, które dane oprócz geometrii modelu i standardowych parametrów IFC zostaną wyeksportowane do pliku IFC. Wybór odpowiednich parametrów umożliwia prawidłową wymianę danych z programami służącymi do analizy modeli BIM, zestawień informacji o modelu, zarządzania obiektem, analizy energetycznej lub szacowania kosztów.

4 standard IFC new

 Przykładowo: zaznaczenie pozycji „Właściwości jako cechy IFC” pozwala dołączyć do pliku IFC wszystkie właściwości przypisane do elementów zgodnie z systemem właściwości elementów dostępnym  od wersji 20 ARCHICADa.

 
 
Konwersja jednostek – ustawienia konwersji jednostek dla pliku IFC

 

+ Opcje konwersji geometrii elementów ARCHICADa
 

Ważnym elementem pracy z plikami IFC jest podjęcie decyzji w jaki sposób ma być zapisana geometria eksportowanych elementów modelu. W opcjach konwersji geometrii do dyspozycji są ustawienia dotyczące zapisu parametrycznego – geometria wytłaczana z/bez połączeń pomiędzy elementami lub zapisu powierzchniowego BREP.

 
5 standard IFC
 

Zapis powierzchniowy BREP wiernie oddaje geometrię obiektów wraz z połączeniami.  Może być wykorzystywany w plikach referencyjnych przy porównywaniu modeli lub wykrywaniu kolizji. W przypadku zapisu powierzchniowego możliwe jest również rozbicie struktur warstwowych na poszczególne komponenty co umożliwia wykonanie szczegółowych zestawień materiałów w programie Solibri Model Checker.

Zapis parametryczny umożliwia bardziej zaawansowaną analizę np.: porównywanie otworów w programie Solibri Model Checker lub otworzenie pliku IFC w docelowym programie modelującym, konwersję elementów na elementy natywne i ponowne wykonanie połączeń pomiędzy nimi przy użyciu poleceń programu docelowego.

Zapis parametryczny może upraszczać struktury elementów i nie odzwierciedlać połączeń pomiędzy nimi co może powodować różnice w wyglądzie modelu.

Tak jak w przypadku pozostałych zagadnień możliwe jest skorzystanie z gotowych schematów lub wprowadzanie własnych ustawień.

6 standard IFC

 

+ Opis ważniejszych ustawień konwersji geometrii:

7 standard IFC new

 

 • Eksportuj tylko geometrie, które uwzględniają "Rozpoznanie kolizji" – eksportuje tylko elementy, których Materiał budowlany w ARCHICADzie ma włączoną opcję "Wykrywanie kolizji". (Tę opcję można skonfigurować za pomocą menu Opcje > Atrybuty elementów > Materiały budowlane > Właściwości). Dzięki tej opcji, można eksportować np. elementy warstwowe/profile złożone nieposiadające pełnej geometrii, jako rzeczywiste szczeliny powietrzne lub w czasie eksportu pominąć obiekty będące operatorami

 • Użyj BREP w bieżących kolorach dla wszystkich elementów – wszystkie elementy modelu zostaną wyeksportowane jako BREP. Elementy zostaną wyeksportowane w kolorze pokazanym w aktualnym widoku ARCHICADa.

 • Rozbij struktury warstwowe i profile na komponenty – zapisuje struktury warstwowe/profile złożone jako elementy budynku i jednocześnie ich części składowe  takie jak warstwy struktury warstwowej lub komponenty profilu złożonego. Ta opcja eksportu zachowuje oryginalne kolory wszystkich elementów budynku, zamiast eksportować element w jednym kolorze.

 • Wielowarstwowe, złożone elementy / elementy w działaniach na elementach bryłowych / elementy o złożonych połączeniach – decyzja w jaki sposób mają być zapisane do IFC złożone relacje pomiędzy elementami ARCHICADa takie jak połączenia pomiędzy elementami bazujące na priorytetach materiałów budowlanych lub wynikające z zastosowania operacji bryłowych. Przykładowo: w przypadku opcji:

 • Wytłaczane/prostokreślne bez połączeń – Elementy eksportowane są bez przecięć opartych o priorytet, dzięki czemu eksport odbywa się szybciej. Ta opcja zalecana jest w przypadku programów wykorzystujących analizę strukturalną, dla których informacje o liniach odniesienia / wykończeniu elementu są wystarczające i szczegółowe przekroje nie są wymagane. W przypadku opcji BREP dla zapewnienia precyzyjnej geometrii, elementy eksportowane są wraz z przecięciami.

 • Zdefiniuj pozycję eksportowanego modelu IFC – umożliwia określenie punku 0,0,0 modelu IFC w początku układu współrzędnych modelu ARCHICADa lub we wskazanym punkcie pomiarowym jeżeli został ustawiony w ARCHICADzie.

 8 standard IFC

Obiekt Punkt pomiarowy znajduje się w wbudowanej bibliotece ARCHICADa – IFC

9 standard IFC

 

Translatory IFC od wersji ARCHICADa 21 przechowywane są w plikach projektu ARCHICADa i mogą być importowane z istniejącego pliku do nowego.

10 standard IFC new

 


 

Artykuł do pobrania w formacie pdf >