Duzy baner strona glowna 3

ARCHICAD 22 - nowe możliwości

ARCHICAD 22 koncentruje się na dalszym udoskonalaniu procesu projektowania i tworzenia dokumentacji fasad i ścian kurtynowych. Najnowsza wersja wprowadza szereg ułatwień w modelowaniu oraz zarządzaniu informacjami, a opatentowana technologia umożliwia błyskawiczne generowanie nawet najbardziej złożonych widoków 2D. + Projektowanie systemów fasadowych


Całkowicie przebudowana funkcjonalność Przegród strukturalnych zapewnia architektom wygodny zestaw narzędzi pozwalający tworzyć systemy fasad oraz przegród wewnętrznych wykorzystujących struktury modułowe zorganizowane hierarchicznie. Projektanci mogą z łatwością tworzyć urozmaicone przegrody składające się z powtarzających się grup elementów, w zgodzie z lokalnymi wymogami dotyczącymi dokumentacji i zestawień materiałowych.

Dzięki konfigurowalnej i powiązanej ze skalą reprezentacji obiektów i struktur o dowolnym stopniu uszczegółowienia można spełnić wymagania wszelkich standardów dokumentacji. Zestawienia elementów zawierają szczegółowe listy wszystkich utworzonych profili, słupków, a nawet akcesoriów uzupełniających. Udoskonalone połączenie ARCHICAD-Grasshopper obsługuje procesy związane z projektowaniem parametrycznym. Projektanci mogą wykorzystać dowolne układy linii 2D, aby rozpocząć projektowanie przegród strukturalnych w Grasshopper i zarządzać ich podelementami. Pozwala to tworzyć zachwycające fasady i struktury korzystając z projektowania parametrycznego w nowej wersji dodatku.

 

+ Szybsza i płynniejsza nawigacja 2D


W programie ARCHICAD 22 wprowadzono istotne udoskonalenia zwiększające wydajność obrazowania graficznego, zapewniające płynną i natychmiastową nawigację 2D niezależnie od rozmiarów i złożoności projektów. Wyświetlanie wypełnień złożonych elementów, wypełnień kryjących i przekrojowych jest przyspieszone dzięki akceleracji GPU. Co więcej, ARCHICAD został wzbogacony o opatentowany algorytm dla procesorów wielordzeniowych, dzięki któremu obliczenia na potrzeby płynnej nawigacji w 2D przygotowywane są „w tle” wyprzedzając przyszłe operacje. Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości (4K i 5K) pozwala oglądać projekty z większą ilością detali, również w systemie operacyjnym Windows.

 

+ Profile parametryczne


Edytor Profili złożonych w ARCHICADzie 22 łączy w sobie siłę projektowania parametrycznego ze swobodą graficznego projektowania profili. Możliwości definiowania parametrycznych krawędzi w Edytorze profili pozwalają tworzyć bardziej inteligentne profile dla Ścian, Belek i Słupów. Krawędzie profili mogą być zmieniane dynamicznie, w odniesieniu do wybranego profilu z wykorzystaniem metod graficznych lub poprzez modyfikowanie parametrów w oknie Ustawień.

 

+ Właściwości definiowane z użyciem Reguł


ARCHICAD 22 pozwala wykorzystywać wyrażenia logiczne i matematyczne do generowania właściwości lub ich wartości dla elementów projektu. Można dzięki temu płynnie zarządzać informacjami zawartymi w projekcie, zwanymi komponentem „I” w BIM. Zautomatyzowane procesy logiczne i obliczeniowe pozwalają dynamicznie określać wybrane właściwości elementów, a następnie samoczynnie je aktualizują bez konieczności czasochłonnego i obarczonego ryzykiem błędów ręcznego wprowadzania danych. reguly Wyrażenia logiczne i matematyczne można wykorzystać jako znaczniki lub filtry pozwalające grupować wybrane elementy. Efekty tych działań mogą być prezentowane w dowolny sposób - graficznie, tabelarycznie lub geometrycznie. Dostępne operacje matematyczne, logiczne i tekstowe odpowiadają funkcjom znanym z arkuszy kalkulacyjnych. W zestawieniach interaktywnych wartości zawierające adres URL stają się aktywnym hiperlinkiem, co oznacza, że umożliwiają szybki dostęp do wszelkich połączonych stron internetowych oraz danych dostępnych online.

 

+ Wiodące rozwiązania w standardzie OPEN BIM

ARCHICAD 22 obsługuje import elementów o złożonej geometrii opartej na krzywych NURBS również poprzez format zapisu IFC4. Pełne dane dotyczące cech i właściwości komponentów projektu (w tym struktur warstwowych i profili złożonych) mogą być eksportowane do specjalizowanych aplikacji w celu wykonania przedmiarów, kosztorysów lub harmonogramów, również z wykorzystaniem standardów IFC2x3 i IFC4. Importowane właściwości elementów zapisane w standardzie IFC (wszystkie lub wybrane) mogą zostać precyzyjnie zmapowane do właściwości ARCHICADa, dzięki czemu można je wykorzystać jako kryteria przy ustawianiu Wariantów graficznych lub podczas wykrywania kolizji. Można też je wykorzystać jako dane do tworzenia nowych wyrażeń, zestawień lub etykiet. Ponadto warstwy elementów modelu IFC można zmapować do istniejących warstw ARCHICADa, co pozwala uniknąć ich powielenia podczas importu.

 

+ Projektowanie parametryczne

projektowanie parametryczne Zestaw narzędzi Rhino–Grasshopper–ARCHICAD wykorzystuje najlepsze dostępne rozwiązania, zarówno ze świata komputerów macOS, jak i Windows. ARCHICAD przełamuje dzięki temu dotychczasowe bariery pomiędzy projektowaniem koncepcyjnym i szkicowym a zaawansowanym Modelowaniem Informacji o Budynku (BIM). Nowe narzędzia umożliwiają dekonstrukcję wybranych elementów ARCHICADa i przesyłanie ich danych na platformę Rhino-Grasshopper. Architekci mogą dzięki temu optymalizować i weryfikować projekty korzystając z szerokiej palety rozszerzeń Grasshopper i Rhino.

 

+ Profesjonalne wizualizacje

profesjonalne wizualizacje ARCHICAD 22 wyposażony jest w najnowszy silnik renderujący Maxon (R19) CineRender, który pozwala wykonywać hiperrealistyczne wizualizacje bezpośrednio w programie ARCHICAD. Renderingi można też tworzyć w dwóch trybach stereo oraz w formie panoram 360°.