Duzy baner strona glowna 3

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
konkurs architektoniczny

Praca warszawskiej pracowni PPA Płaskowicki + Partnerzy Architekci, nagrodzona I Nagrodą w Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku nowej siedziby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

 

Skład Zespołu:

 • Piotr Płaskowicki, projektant prowadzący
 • Marta Sawaryn, asystent projektanta
 • Mateusz Mindziak, asystent projektanta
 • Izabela Baron-Kusak, asystent projektanta
 • Joanna Grzanka, asystent projektanta
 • Krystian Jasiński, asystent projektanta

 

Z opinii Sądu Konkursowego…
Praca otrzymała I Nagrodę za:

 • spełnienie w największym stopniu wymogów dotyczących rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,
 • oryginalną propozycję zagospodarowania przestrzeni wewnętrznych i stworzenie wyjątkowego klimatu strefy foyer oraz strefy holu głównego,
 • innowacyjność w zakresie propozycji materiałowych,
 • ideę przenikania przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych (kolumnada pełniąca funkcję bariery akustycznej),
 • za szczególnie udany rozdział strefy koncertowej i szkolnej, jednocześnie zapewniając połączenie wizualne obu części.

 

Autorski opis projektu:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU NOWEJ SIEDZIBY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W POZNANIU

 

KONCEPCJA

Projekt siedziby szkoły muzycznej ma na celu wprowadzenie nowych jakości w edukacji muzycznej oraz umożliwienie realizowania projektów i imprez o skali ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej.

Poznań jest miastem otwartym na rozwój architektury. Stwarza to szansę odniesienia się do istniejącej estetyki miasta, ale również wprowadzenia nowych wartości przestrzennych. Okolica, w której znajduje się projektowany obiekt, charakteryzuje się jednolitą strukturą urbanistyczną o zwartej zabudowie, składającej się z reprezentacyjnych, kilkupiętrowych kamienic o funkcji głównie handlowo-usługowo-mieszkaniowej. Jest to kontekst bardzo zdefiniowany i potrzebuje specjalnego traktowania oraz dbałości w projektowaniu nowo powstałej architektury.

Celem zaproponowanych przez nas rozwiązań jest uzyskanie jak najlepszej koncepcji architektoniczno-budowlanej, która zawiera optymalne rozwiązania zarówno architektoniczne, programowe jak i funkcjonalne. Przedstawiony projekt odpowiada założeniom ogólnym i finansowym. Uwzględnia jednocześnie potrzeby i oczekiwania użytkowników szkoły, jak i odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców Poznania.

 

BUDYNEK − INSTRUMENT

Jednorodna forma kształtująca bryłę budynku nawiązuje do Kahon, swoistej skrzynki, z której wydobywają się różne dźwięki. Obudowa w postaci powtarzających się klawiszy kryje wiele niespodzianek dla przechodnia, takich jak: nuty różnych utworów, przyciski, podłączenia do zewnętrznych nośników dźwięku, słuchawki itp. Multimedialny music-box jednoznacznie definiuje charakter budynku, umożliwiając korzystanie z utworów muzycznych przypadkowym przechodniom, wciągając ich do swoistej gry przestrzenno-muzycznej.

Otoczenie oraz ukształtowanie terenu w dużej mierze zdeterminowały wygląd budynku i całości założenia. Poszukiwania ostatecznej formy architektury skierowane były na próbę połączenia tkanki miejskiej Poznania z niebanalną formą sal koncertowych, która z każdym kolejnym piętrem przechodzi w uspokojoną formę – kostki sal edukacyjnych. Miękkie formy nawiązują do fal dźwiękowych, które płynnie rozchodzą się po wnętrzu. W konsekwencji projektowany budynek stanowi połączenie organicznej formy z kostkami sal edukacyjnych, a całość zamknięta jest jednolitą strukturą.

Forma powstałej struktury jest odważną odpowiedzią na to, co dzieję się dookoła. Wysokość elewacji w poszczególnych narożnikach, załamania płaszczyzn elewacji, wejścia do budynku i wjazd do parkingu podziemnego – wszystko jest wynikiem szczegółowej analizy przestrzeni, w jakiej projektujemy.

Głównym założeniem funkcjonalnym było rozdzielenie przestrzeni koncertowych od przestrzeni edukacyjnych. Budynek sam w sobie dyryguje i naprowadza na poszczególne miejsca. Już na parterze, w holu wejściowym, potencjalny użytkownik musi zdecydować, czy idzie do strefy koncertowej – reprezentacyjne schody na wprost wejścia prowadzące na poziom -1, czy do szkoły – klatka schodowa, przy której znajduje się portier oraz szatnie szkolne, prowadząca na wyższe piętra budynku, piętra skrzydła dydaktycznego.

Podział, który determinuje budynek, widoczny jest bardzo konsekwentnie w proponowanej przez nas architekturze – wielofunkcyjny hol i sale ogólnodostępne są przestrzenią reprezentacyjną, otwartą dla uczniów i gości, przedstawiają niebanalną i odważną formę, tymczasem skrzydło dydaktyczne składa się z prostych w formie sal w pełni dostosowanych do przydzielonych im funkcji. Poszerzenia w korytarzach tworzą przestrzenie do rekreacji i nauki.

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar koncepcji w opracowywanym zakresie od strony północnej przylega do ul. Św. Jerzego, od zachodniej do ul. Wierzbięcice, od wschodniej biegnie wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956 r., a od strony południowej graniczy z istniejącymi budynkami. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy 28 Czerwca 1956 r. Jest to ulica o największym natężeniu ruchu i największym hałasie. Aby zapewnić izolację budynku od negatywnych czynników, odsuwamy strukturę elewacji budynku tworząc podcień i ciekawą przestrzeń wejściową zapraszającą do budynku. Na powierzchni terenu od strony ulicy Wierzbięcice znajduje się 7 miejsc postojowych oraz wjazd do parkingu podziemnego mieszczącego 72 miejsca.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Zaproponowane materiały na elewacji to: perforowane płyty włóknowo-cementowe, a pod spodem wełna termoizolacyjna pochłaniająca dźwięk. Szklana fasada kurtynowa ma za zadanie wpuścić jak najwięcej światła do sal dydaktycznych.
Wewnątrz zostały zastosowane materiały ciepłe w odbiorze, jak drewno klejone, płyty kompozytowe oraz blacha miedziana, wszystko na tle jasnego tynku.