KONFERENCJA NOWE OBLICZE BIM Duzy baner strona glowna 3

I nagroda

oraz nagroda pieniężna w wysokości 3.000 PLN

Autor: inż. arch. Gabriela Bratkowska

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: mgr inż. arch. Paweł Grodzicki

Temat: Enklawa – łaźnia publiczna. Miejsce higieny i relaksu jako przestrzeń zbliżająca społeczeństwo

Opinia komisji: Nagrodę przyznano zarówno za interesujący dobór tematu, jak i umiarkowanie w użytych środkach wyrazu. ciekawa społecznie funkcja w połączeniu z rozwiązaniami przestrzennymi zaowocowała klimatycznym projektem. Prosty pomysł realizacji budynku w zagłębieniu stwarza ciekawe relacje z otoczeniem, zapewniając jednocześnie dobrą dostępność i separację funkcji, gwarantując poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji.

 


 kliknij aby obejrzeć galerię.


II nagroda

oraz nagroda pieniężna w wysokości 2.000 PLN

Autorzy: inż. arch. Magdalena Baran, inż. arch. Marta Żwaka

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda

Temat: Zabudowa mieszkalno-usługowa w Wodzisławiu Śląskim

Opinia komisji: Nagrodę przyznano za śmiałość w myśleniu, poszukiwaniu i rozważaniach o architekturze mieszkaniowo-usługowej. Duża odwaga wraz z mocnymi decyzjami projektowymi i właściwy dobór narzędzi przyniosły ciekawą architekturę. Za udany należy też uznać uzyskany efekt pozornego chaosu, służącego indywidualizacji mikroprzestrzeni, zrealizowany w ramach bardzo mocnego, wręcz totalitarnego, układu urbanistycznego.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


III nagroda

oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.000 PLN

Autorzy: inż. arch. Joanna Machera, inż. arch. Anna Toborek

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda

Temat: Renowacja osiedla mieszkaniowego w Madrycie

Opinia komisji: Nagrodę przyznano za udaną ingerencję w istniejącą tkankę mieszkaniową. Ciekawy przykład pozornie drobnej zmiany, która swymi implikacjami zarówno zmienia architekturę budynków, jak i znacząco porządkuje teren między nimi.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Wyróżnienia honorowe

(prace ułożono w kolejności alfabetycznej)

Autor: inż. arch. Aleksander Gadomski

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki

Temat: Klasztor dominikański w Toruniu

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za połączenie pracy na makiecie z użyciem technik komputerowych, prostotę kształtowania formy architektonicznej oraz komunikatywną oprawę graficzną.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Filip Karlicki

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Temat: Modernizacja i rewitalizacja postindustrialnego budynku Fabryki Koronek

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za dojrzały i nowoczesny konserwatyzm zaprojektowanej rewitalizacji zespołu pofabrycznego. Za duży plus pracy należy uznać kształtowanie zabudowy wypełniającej działkę i jej kwartałowy charakter.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Natalia Kobylińska

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

Temat: Międzypokoleniowe Centrum Sportu i Rekreacji na Kamionku w Warszawie

Opinia ko
misji: Wyróżnienie przyznano za znakomite użycie mieszanych technik (makieta i modelowanie komputerowe) przy wykonywaniu i prezentacji projektu.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Michał Kulesza

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Temat: Schronisko górskie w Beskidach Zachodnich

Opinia komisji:
Wyróżnienie przyznano za interesującą próbę integracji architektury obiektu i krajobrazu. Budynek unika agresywnych form, poddając się ukształtowaniu terenu.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Joanna Matyszczak

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: dr inż. arch. Jakub Czarnecki

Temat: Zabudowa mieszkalno-usługowa w Wodzisławiu Śląskim

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za odwagę w podejściu do tematu zabudowy mieszkaniowej. Zróżnicowanie bryły oparto na prostym pomyśle i mimo „trywialnego” układu urbanistycznego i konstrukcyjnego udało się uzyskać „humanitarny” charakter architektoniczny.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Volodymyr Melymuka

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Promotor: doc. dr inż. arch. Artur Buława-Gabryszewski

Temat: Centrum kultury wraz z muzeum w środowisku miejskim w Warszawie

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za ciekawe oraz sprawne użycie narzędzi do modelowania skomplikowanej elewacji budynku.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Iwona Pawlak

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr inż. arch. Piotr Trębacz

Temat: Galeria sztuki współczesnej w Warszawie

Opinia komisji:
Wyróżnienie przyznano za rozmach w kształtowaniu monumentalnej urbanistycznie formy oraz za sposób jej zmiękczenia świetlikami.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Tomasz Wróbel

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: mgr inż. arch. Henryk Zubel

Temat: Earth House. Zabudowa jednorodzinna

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za podjęcie próby poszukiwań nowych form w kształtowaniu zabudowy jednorodzinnej.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Joanna Żybul

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Temat: Baza sportów wodnych dla dzieci i młodzieży na terenach Stawów Dojlidzkich w Białymstoku

Opinia komisji:
Wyróżnienie przyznano za niezwykle ciekawą i klimatyczną oprawę graficzną, nadającą całości niezwykle spójny i świeży charakter.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Wyróżnienia techniczne

przyznane przez WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

(prace ułożono w kolejności alfabetycznej)

Wyróżnienie przyznano za przygotowanie sceny w programie Artlantis.

Autor: inż. arch. Piotr Pańczyk

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński

Temat: Green-housing. Projekt kamienicy, Poznań, ul. 28 Czerwca

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za przygotowanie sceny w programie Artlantis.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Alan Trzeciak

Uczelnia: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Promotor: dr inż. arch. Jacek Knothe

Temat: Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji willi Leliwa w Rymanowej Zdrój

 Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za przygotowanie sceny w programie Artlantis.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Prace docenione przez komisję

(prace ułożono w kolejności alfabetycznej)

Autor: inż. arch. Szymon Baczyński

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek

Temat: Galeria sztuki współczesnej


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Marta Pośpiech

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot

Temat: Zabudowa mieszkalno-usługowa w Stargardzie


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Maciej Wewiór

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, mgr inż. arch. Sławomir Kowal

Temat: Muzeum Pomarańczowej alternatywy we Wrocławiu


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Pozostali uczestnicy konkursu