ARCHICAD 23 TWINMOTION

I nagroda

oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN

Autor: inż. arch. Aleksandra Rusin

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr inż. arch. Piotr Trębacz

Temat: Centrum Kultury w Bieszczadach

Opinia komisji: Prace nagrodzono za śmiałe połączenie nowoczesnej były i detalu z historycznymi odniesieniami. Narracja bryły podsycana przez wykorzystanie nowoczesnych i tradycyjnych materiałów stanowi interesującą propozycje dla programu funkcjonalnego. Pozornie zamknięta bryła pozwala na skupienie na oferowanych usługach zachowując wyważony kontakt z krajobrazem i najbliższym otoczeniem.

 kliknij aby obejrzeć galerię.


II nagroda

oraz nagroda pieniężna w wysokości 3.000 PLN

Autorzy: inż. arch. Dobrochna Lata

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda

Temat: Osiedle nad Kłodnicą. Projekt koncepcyjny zabudowy wielorodzinnej w Gliwicach Opinia komisji: Nagrodzę przyznano za zwarte kształtowanie odmiennej typologii zabudowy, która buduje nowe relacje z rzeką. Interesujące przestrzennie rozwiązania jest swego rodzaje eksperymentem udaniem próbującym zmierzyć się z wyzwaniami miejsca i współczesnych problemów miasta. Oszczędna i surowa architektura podkreśla bryłę oraz uczytelnia zaproponowane nowe ciekawe relacje funkcji i przestrzeni.

 kliknij aby obejrzeć galerię.


III nagroda

oraz nagroda pieniężna w wysokości 2.000 PLN

Autorzy: inż. arch. Szamil Marcin Jachimczyk

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda

Temat: Nowa przestrzeń teatralna jako przyszła siedziba Państwowego Teatru Żydowskiego przy skrzyżowaniu ulicy Anielewicza i Karmelickiej w Warszawie Opinia komisji: Nagrodę przyznano za udaną ingerencję w istniejącą tkankę mieszkaniową. Ciekawy przykład pozornie drobnej zmiany, która swymi implikacjami zarówno zmienia architekturę budynków, jak i znacząco porządkuje teren między nimi.

 kliknij aby obejrzeć galerię.


Wyróżnienia

(prace ułożono w kolejności alfabetycznej)

Autor: inż. arch. Magdalena Niewiadomska

Uczelnia: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach

Temat: Centrum Aktywizacji w Nałęczowie

Opinia komisji: 

 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Michał Orlikowski

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Promotor: dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich

Temat: Rozbudowa i modernizacja dawnego dworca w Manieczkach na obiekt warsztatowo-edukacyjny

Opinia komisji:

 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Paulina Pernak

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr. hab. arch Jan Słyk

Temat: Projekt browaru piwa regionalnego we wsi Łaziska
Opinia komisji: 

 kliknij aby obejrzeć galerię.


Prace docenione

(prace ułożono w kolejności alfabetycznej)

Autor: inż. arch. Karolina Kamila Kosińska

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Promotor: dr inż. arch. Małgorzata Bartnicka

Temat: Projekt wnętrza restauracji

Opinia komisji: 

 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: inż. arch. Seweryn Trzyna

Uczelnia: Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski

Temat: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach

Opinia komisji

 kliknij aby obejrzeć galerię.


 
 

Autor: inż. arch. Kamil Ziółkowski

Uczelnia: Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Promotor: dr hab inż. arch, prof. nadzw. UAP Waldemar Wawrzyniak

Temat: Teatr Eksperymentalny w Szklarskiej Porębie

Opinia komisji: 

 kliknij aby obejrzeć galerię.