KONFERENCJA NOWE OBLICZE BIM Duzy baner strona glowna 3

Wyniki konkursu "Dyplom z programem ARCHICAD" 2017

DYPLOMY MAGISTERSKIE:

* prace ułożono w kolejności alfabetycznej.


I nagroda

oraz nagroda pieniężna 8.000 PLN oraz komercyjna (wieczysta) licencja programu ARCHICAD 21 z bezpłatnym uaktualnieniem do wersji 22

Autor: arch. Dominika Szymańska

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Promotor: dr inż. arch. Bazyli Domsta

Temat: Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, pl. Węglowy

Opinia komisji:
Nagrodę przyznano za ciekawe, lecz umiarkowane i dyskretne żonglowanie środkami wyrazu architektonicznego w kształtowaniu bryły i architektury budynku. Śmiałość pomysłów w połączeniu z powściągliwością zdradza dojrzałość projektową, a właściwa skala przyjętych rozwiązań tworzy harmonijną całość. Projekt ujmuje też spójną koncepcją i prostotą układu plansz.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


II nagroda

oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN oraz komercyjna (wieczysta) licencja programu ARCHICAD STAR(T) EDITION 2018 oraz licencja programu Artlantis Render 7

Autor: arch. Wojciech Weiss

Uczelnia: Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

Temat: Park Pamięci – cmentarz wertykalny, przestrzeń pomiędzy codziennością a wiecznością.

Opinia komisji:
Nagrodę przyznano za namacalną wrażliwość, z jaką autor projektu wykreował interesujące go funkcje, za odwagę w decyzjach projektowych oraz wyczucie w zderzaniu ze sobą przestrzeni o skraJnie różnych gabarytach. Całość została tak ukształtowana, by użytkownicy doświadczali zarówno jedności z innymi osobami przebywającymi we wspólnej, ogromnej przestrzeni, by zaraz znaleźć się we własnym, niewielkim, zindywidualizowanym miejscu pamięci. Projekt zdradza zdolność autora do panowania nad projektowaną przestrzenią.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


III nagroda

oraz nagroda pieniężna w wysokości 3.000 PLN oraz komercyjna (wieczysta) licencja programu ARCHICAD STAR(T) EDITION 2018

Autor: arch. Przemysław Chimczak

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz

Temat: Mieszkania adresowane do generacji Y jako sposób na przyciąganie talentów. Inkubator mieszkaniowy  budynek w miejskiej zabudowie zwartej.

Opinia komisji:
Nagrodę przyznano za wyjątkowo udaną próbę połączenia realnego podejścia do tematu implementacji nowego sposobu zamieszkiwania do polskich warunków i celnej ingerencji urbanistycznej w szerszym kontekście. Projekt jednocześnie stoi twardo na ziemi, sięgając głową w chmury. Na pochwałę zasługuje też profesjonalna warstwa teoretyczna i wiedza stojąca za projektem.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Nagroda specjalna

oraz nagroda pieniężna w wysokości 2000 PLN

Autor: arch. Anna Lessaer

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka

Temat: The South Bank 2.0 – koncepcja urbanistyczna integracji przestrzenno-funkcjonalnej zagospodarowania południowego nabrzeża Tamizy w Londynie

Opinia komisji: Komisja przyznała nagrodę specjalną za wyjątkowo profesjonalne podejście do trudnego tematu, jakim jest przekształcanie zabudowy, połączone z szeroko rozumianą rewitalizacją bardzo złożonych, bo intensywnych, struktur miejskich. Zdradza to nie tylko dużą wiedzę i wyśmienity warsztat autora projektu, lecz także śmiałość w podejmowaniu wyzwań. Praca jest obszerna, jeśli chodzi o wielkość stworzonego modelu 3D, ale stanowi również ciekawy przykład zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w urbanistyce.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Wyróżnienia honorowe

(prace ułożono w kolejności alfabetycznej)

Autor: arch. Hanna Balcerek

Uczelnia: Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Promotor: dr inż. arch. Jerzy Byrecki

Temat: Arka – samowystarczalna baza mieszkalno-pobytowa na wodzie.

Opinia komisji: Odważny i ciekawy pomysł na wykorzystanie konstrukcji platformy wiertniczej na mieszkania dla ludzi zagubionych i poszukujących. Nieprzewidywalność, jaką niesie ze sobą przyszłość, jest dobrym pretekstem dla tego typu poszukiwań.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


 

Autor: arch. Anna Korytkowska

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Promotor: dr inż. arch. Jerzy Gomółka

Temat: Muzeum Dźwięku nad Szprewą w Berlinie

O
pinia komisji: Wyróżnienie przyznano za wpisanie w tkankę miejską kubatury o prostych gabarytach, ale bardzo spójnym i atrakcyjnym wnętrzu. Surowość rozwiązań wnętrzarskich wraz z ich ekspozycją na elewacji zewnętrznej jest ciekawym pomysłem. Docenić również należy biegłość w modelowaniu tak skomplikowanych geometrycznie struktur przestrzennych.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


 

Autor: arch. Michał Malara

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: dr. inż. arch. Jan Kubec

Temat: Hotel z widokiem na Wielki Kanion.

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za odważną próbę ingerencji architektonicznej w dziki krajobraz. Możliwość nawiązania trudnego dialogu dzieła człowieka z dziełem natury.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: arch. Zuzanna Piotrowska

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: mgr inż arch. Dariusz Hyc

Temat: Dom Kultury „Tu Praga”. Zmienność percepcji i architektury w kontekście wieku użytkownika. Projekt budynku użyteczności publicznej w lokalizacji miejskiej.

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za ciekawą architektonicznie interwencj urbanistyczną i pomysł na rewitalizację obumarłej przestrzeni wewnątrz zabudowy kwartału. Dyskretne i wpasowane uzupełnienie wachlarza funkcji zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Kultury.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


 

Autor: arch. Filip Raupuk

Uczelnia: Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Promotor: dr inż. arch. Leszek Świątek

Temat: Obiekt kontemplacji na terenie Parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie

Opinia Komisji: Wyróżnienie przyznano za śmiałość w kształtowaniu formy, surowość i interesująca interakcję z wodą.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: arch. Kamila Walewska

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz

Temat: Dom kooperatywny. Problematyka kształtowania przestrzeni mieszkalnej w oparciu o idee co-living house.

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za interesujące, przestrzenne rozważenie konsekwencji, jakie idea co-livingu niesie dla przestrzeni mieszkalnych. interesujące schematy, Pokazujące tok projektu, świadczą o dużej podbudowie teoretycznej, znajdującej właściwe przełożenie na rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: arch. Tomasz Wróbel

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: dr hab. inż arch. Grzegorz Nawrot

Temat: Aquaterratorium – kąpielisko „fala” w Parku Śląskim w Chorzowie

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za powściągliwą architekturę wpisującą się w leśny charakter parku oraz za skupienie się podczas projektowania nie tylko na poznaniu kontekstu, lecz także na integracji programu z zielenią na różnych płaszczyznach użytkowych.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Wyróżnienia techniczne

przyznane przez WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

(prace ułożono w kolejności alfabetycznej)

Wyróżnienie przyznano za model 3D projektu zawierający dużą ilość detali.

Autor: arch. Monika Grubiak

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: dr inż. arch. Maria Malzacher

Temat: Adaptacja i modernizacja pałacu w Rysiowicach na dom spokojnej starości

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za model 3D projektu zawierający dużą liczbę detali.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Wyróżnienie przyznano za model 3D projektu zawierający dużą ilość detali.

Autor: arch. Piotr Grubiak

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: dr inż. arch. Maria Malzacher

Temat: Adaptacja ruin zespołu pałacowego w Kopicach na centrum hotelowo-biznesowe

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za model 3D projektu zawierający dużą liczbę detali.

 kliknij aby obejrzeć galerię.


Wyróżnienie za przygotowanie sceny programu Artlantis

Autor: arch. Olga Jaglarz

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Promotor: prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Tytuł: Fabryka Sztuki i adaptacja dawnego kompleksu fabryki Marcina Peterseima w Krakowie

Opinia komisji: Wyróżnienie za przygotowanie sceny programu Artlantis.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Wyróżnienie przyznano za przygotowanie makiety projektu

Autor: arch. Małgorzata Pojęta

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski

Temat: Centrum aktywizacji społecznej w Tenancingo (Meksyk)

Opinia komisji: Wyróżnienie przyznano za przygotowanie makiety projektu.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Wyróżnienie za przygotowanie sceny programu Artlantis

Autor: arch. Michał Zychla

Uczelnia: Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Promotor: dr inż arch. Jerzy Byrecki

Temat: Zespół zabudowy wielorodzinnej w Słubicach

Opinia komisji: Wyróżnienie za przygotowanie sceny programu Artlantis.


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Prace docenione przez komisję

(prace ułożono w kolejności alfabetycznej)

Autor: arch. Joanna Paulina Baszyńska

Uczelnia: Uniwersytet Leibniza w Hanowerze

Promotor: prof. Michael Schumacher

Temat: Kompleks skoczni narciarskich w Karpaczu


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: arch. Kinga Bohdziewicz

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

Temat: Silos sztuki, centrum designu w Bydgoszczy


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: arch. Marcin Janus

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: prof. dr inż. arch. Jerzy Wójtowicz

Temat: Atypical Housing – typologia, parametryzacja architektury oraz fabrykacja jako nowe możliwości projektowania


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: arch. Karina Jędrak

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: mgr inż. arch. Dariusz Hyc

Temat: Miejsca pamięci w kontekście rozwoju miasta. Muzeum na Majdanku w Lublinie


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: arch. Luiza Kubizna

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda

Temat: Meeting box – rewitalizacja obiektów mieszkaniowych w Madrycie


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Autor: arch. Przemysław Stefan Sobiecki

Uczelnia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Promotor: prof nzw. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

Tytuł: Zależność społecznego  wizerunku budowli i działań architektonicznych. Projekt Rzeźni Miejskiej


 kliknij aby obejrzeć galerię.


Pozostali uczestnicy konkursu