BIM2019 Duzy baner strona glowna 3

Poznaj technologię BIM i program ARCHICAD na podyplomowych studiach Politechniki Warszawskiej

iBIM Rekrutacja na edycja 2

Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.



Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w systemie zaocznym, w dwóch semestrach, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych.

Początek zajęć we wrześniu 2019 r.

Szczegóły na stronie: www.ibim.pw.edu.pl >